Prenatální péče

Prenatální péče má být efektivní, ale nesmí být nadbytečná a musí být akceptovatelná těhotnou ženou. Správně vedená péče lékařem a porodní asistentkou vede ke snížení perinatální úmrtnosti a morbidity. Většina těhotenství probíhá fyziologicky. U jedné čtvrtiny až třetiny těhotných se vyskytují rizikové faktory, které mohou ovlivnit průběh těhotenství.

3duz2-2211130456.jpg

V Centru ambulantní gynekologie a primární péče je poskytována:
  • Včasná diagnostika těhotenství
  • Komplexní péče o ženy s fyziologickým a rizikovým těhotenstvím
  • Poradna pro těhotné s porodními asistentkami u fyziologického těhotenství
  • Ultrazvuková vyšetření – dle doporučení České gynekologicko-porodnické společnosti je v každé ordinaci moderní ultrazvukový přístroj, navíc disponujeme ultrazvukovými přístroji nejmodernější generace, na kterém lze provádět superkonziliární vyšetření
  • Registrovaným pacientkám nabízíme 3D ultrazvuk plodu
  • Prenatální diagnostika – včetně kombinovaného testu 1. trimestru – NT+, standartní test 2. trimestu, UTZ vyšetření podrobná morfologie plodu v 20. - 22. týdnu těhotenství
  • Předporodní příprava
  • Laktační poradenství

Lékařský team pro pro tuto odbornost