Ambulance onkologické prevence

Diagnostika a péče o ženy s přednádorovými stavy čípku děložního – expertní kolposkopie

dsc9829-2211111409.jpg

Onkologická cytologie (OC)

Onkologická cytologie je hlavní screeningovou (vyhledávací) vyšetřovací metodou. Cílem cytologického vyšetření je odhalit nepravidelnosti buněk, ve smyslu přednádorové či nádorové změny.
Základním vyšetřením je standardní cytologie s nátěrem buněk na podložní sklo – toto vyšetření spolu se základním kolposkopickým vyšetřením je součástí každé preventivní prohlídky u Vašeho ošetřujícího gynekologa.

Expertní kolposkopické vyšetření

Abnormalita cytologického vyšetření je spolu s abnormálním kolposkopickým vyšetřením nejčastějším důvodem odeslání pacientky k expertnímu kolposkopickému vyšetření. Kolposkopická expertíza je nebolestivé vyšetření děložního čípku optickým vyšetřovacím přístrojem s aplikací speciálních roztoků s použitím světelných filtrů se stanovením klinické diagnózy. Někdy je toto vyšetření spojené s cílenými odběry tkáňových vzorků, tzv. biopsií.
Dysplasie/prekancerozy/přednádorové změny: Prekancerózy čípku děložního jsou změny, které předcházejí nádorová onemocnění a jsou způsobené převážně infekcí rizikovými kmeny HPV virů (více na www.hpv-guide.cz/hpv-krok-po-kroku/co-je-hpv). Jejich diagnostika je založena na tzv. prebioptických metodách (kolposkopie, onkologická cytologie, HPV testace) a histologickém vyšetření vzorku tkáně.
Tyto buněčné změny jsou ohraničené a nemají ještě schopnost metastazovat (šířit se).
Léčba je závislá na stupni změn.

Léčba přednádorových stavů – konizace

Cílem zákroku je odstranění části děložního čípku, která je postižena nepříznivými změnami tkáně. Ročně je u nás provedeno více než 600 konizací, většina zákroků je prováděna v lokální anestezii. Vlastní zákrok obvykle trvá cca 10 vteřin. Po dobu 10 – 15 minut po zákroku je žena sledována v našem zařízení, poté odchází domů.
V ojedinělých případech provádíme konizaci v celkové anestezii. Před zákrokem je nutno dodržet doporučení – před zákrokem nejíst a nepít alespoň 4 hod. před zákrokem. Konizace je provedena na operačním sálku, zde je po zákroku žena sledována po dobu 2 hodin z důvodu celkové anestezie. Realizujeme také diagnostiku a péči o ženy s přednádorovými stavy zevních rodidel a pochvy

Odbornost a kvalitu péče v oblasti ambulantní gynekologické onkologické prevence garantuje:

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D - držitel funkční licence kolposkopické expertízy, která opravňuje k provádění specializovaných expertních vyšetření gynekologických přednádorových a nádorových stavů, předseda České odborné společnosti pro cervikální patologii a kolposkopii, sekce ČGPS

Lékařský team pro pro tuto odbornost