Urogynekologie

Inkontinence neboli nechtěný a vlastní vůlí nekontrolovatelný únik moči je velký problém nejen zdravotní a hygienický, ale také sociální. Unikající moč obtěžuje člověka pocitem vlhka, zápachem či svěděním a je také velkou ranou pro jeho sebevědomí a psychickou pohodu. Mimo starších lidí, u kterých se onemocnění vyskytuje u 40 % žen, je stále častější výskyt u mladších žen.

dsc9775-2211112753.jpg

Statistiky výskytu inkontinence u žen:
 • Ve věkové skupině 15–64 let kolísá výskyt mezi 5–20 %
 • Během těhotenství trápí nechtěný únik moči až 60 % žen
 • Po porodu má obtíže i 32 % žen
Příčiny vzniku inkontinence

Na vzniku inkontinence u žen se podílí řada faktorů, které mají vliv na anatomickou i funkční stabilitu dolních cest močových.

 • Porodní trauma
 • Vazivová nedostatečnost
 • Hormonální stav pacientky
 • Věk
 • Dlouhodobě namáhavá fyzická práce
 • Obezita

Naše centrum nabízí komplexní diagnostiku a terapii potíží s únikem moči u žen. Tým specialistů Vás provede urogynekologickým vyšetřením a stanoví individuální léčebný plán. Provádíme:

 • Diagnostiku poruch spojených s únikem moči, včetně urodynamického vyšetření
 • Medikamentozní léčbu širokého spektra poruch dolních močových cest
 • Operační léčbu stressové inkontinence (únik moči při kašli, kýchnutí) beznapěťovou poševní páskou (TVT) v režimu komfortní jednodenní operativy na našem operačním sále
 • Moderní metody léčby stressové i urgentní inkontinence (poruchy tzv. dráždivého močového měchýře)
 • Elektromagnetickou stimulaci k posílení svalů dna pánevního přístrojem InShape

Lékařský team pro pro tuto odbornost