GDPR

Čím jsme výjimeční

Naše centrum obdrželo Certifikát BS EN ISO 9001:2008 – Provoz nestátního zdravotnického zařízení v rozsahu: gynekologie a porodnictví, praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost pro pracoviště na Orlí 10, Tyršově 42 a Kubíčkově 8. Ambulantní pracoviště takto certifikovaná jsou v ČR zatím zcela raritní.

Tým našich lékařů obsáhne kompletní spektrum služeb v ambulantní gynekologii a porodnictví. Takřka nikdy není nutné odeslat pacientku k ambulantnímu vyšetření či léčbě do jiného zařízení stejné odbornosti. Mnohé služby poskytované standardně v našem centru jsou v jiných zařízeních považovány za nadstandard:

 • Ordinační doba od časného rána do pozdních večerních hodin.
 • Pacientka má možnost objednat se na konkrétní čas, v naprosté většině případů odpadá nutnost delšího čekání na vyšetření.
 • Vzhledem k početnějšímu týmu lékařů se pacientka nemusí v případě nepřítomnosti jednoho lékaře obracet na jiné zdravotnické zařízení.
 • Jako jedno z mála center v ČR provádíme v souladu s celosvětovým trendem ambulantní operační léčbu přednádorových změn děložního čípku, pacientka po zákroku odchází cca za 15 minut.
 • Další nadstandardní servis je možný po domluvě pacientky s ošetřujícím lékařem.
 • Naše pacientky a jejich rodinní příslušníci se mohou registrovat k našim praktickým lékařům či dětské lékařce, mohou tedy mít celou primární péči v jednom místě. I u těchto lékařů je možné se objednat – nebudete čekat.
 • Přímo v našem zařízení mohou těhotné ženy absolvovat kursy přípravy k porodu a konzultovat specialistku na případné problémy při kojení.
 • Mnoho operačních výkonů, po kterých v ČR běžně žena stráví několik dní v nemocnici, provádíme v režimu jednodenní chirurgie – pacientka cca 2 hodiny po zákroku odchází domů.
 • Nabízíme denzitometrické vyšetření a léčbu osteoporózy (tzv. DEXA)
 • V rámci prevence rakoviny trávícího traktu nabízíme test na skryté (okultní) krvácení (tzv. TOKS).
 • Všechny naše ordinace jsou vybaveny moderními ultrazvukovými přístroji.
 • Provádíme některé kosmetické výkony na přání pacientky (snesení veruk, hymenotomie, plastika labií atp.).


Naše centrum disponuje moderním vybavením, které vždy v pravidelných intervalech obměňujeme.
Níže je přehled nejdůležitějších lékařských přístrojů v našich ambulancích.

Orlí 10

 • Ultrazvukový přístroj GE VOLUSON E10 (2x)
 • Ultrazvukový přístroj Logiq C5
 • Ultrazvukový přístroj Logiq P6 (2x)
 • Ultrazvukový přístroj Logiq V5
 • Ultrazvukový přístroj Medison Accuvix V 10 (1x)
 • Laboratorní mikroskop Olympus CX 41
 • Laboratorní mikroskop Leica (4x)
 • Kolposkop Leica (4x)
 • Kolposkop Leisegang (1x)
 • Kolposkop Ecleris (1x)
 • Kardiotokograf Corometrics 171 (1x)
 • Fetální Doppler Basic (5x)
 • Radiochirurgický skalpel FINESSE (2x)
 • Biostimulační laserový přístroj (1x)
 • Hysteroskop Olympus (1x)
 • Hysteroskop Storz (1x)
 • Chirurgická odsávačka (1x)
 • QuikRead Go (1x)
 • Urodynamický systém Proxima Basic (1x)
 • Operační hysteroskop Olympus (1x)
 • Frankční laser FRAXIS
 • Denzitometrický přístroj LUNAR PRODIGY.

Tyršova 42

 • Ultrazvukový přístroj General Electric LOGIQ P3 (1x)
 • Laboratorní mikroskop Olympus B061 (1x)
 • Kolposkop MIKRO EZ5
 • Fetální kardiotokograf SpaceLabs Medical (1x)
 • Fetal Dopplex (1x)
 • QuikRead Go (1x)

Kubíčkova 8

 • Ultrazvukový přístroj Logiq P3 (1x)
 • Laboratorní mikroskop Olympus CX 41 (1x)
 • Kolposkop Leica (1x)
 • Fetální kardiotokograf Avalon SM 20 (1x)
 • Fetal Dopplex Babycare Bionet (1x)
 • QuikRead Go (1x)