Klinické studie

Naše centrum se podílí také na klinických studií, které jsou schváleny a kontrolovány českými regulatorními orgány. S účastí v klinických studiích má náš tým dlouholeté zkušenosti. Klinický výzkum přispívá k vědeckému pokroku, k rozvoji diagnostických metod a k novým možnostem léčby.

studie2-2204172945.jpg

A především jako účastnice klinického výzkumu máte možnost vyřešit nejen svoje potíže, v rámci výzkumu je léčba bezplatná, ale i využít možnosti nadstandardního a bezplatného vyšetření. Tato diagnostika není běžná z veřejného zdravotního pojištění. V průběhu klinického výzkumu jsou účastnice pod zdravotní kontrolou, aby byla zajištěna bezpečnost pacienta.

Aktuální oblasti výzkumu:
  • Vliv hormonální antikoncepce na denzitu kostního minerálu

V případě zájmu se informujte u vrchní sestry centra, Bc. Květoslavy Dofkové: klinstudie@centrumdvorak.cz